Monday, June 24, 2024
TEXT_SIZE

Trofea.ro

Wild cat (Felis silvestris)


Price - 250 EURO
Wounding - 100 EURO
Missed shoot - 50 EURO 
Taxes for organization: 50 EURO/ day/hunter